Nadat jouw digitale strategie is vormgegeven, jouw online business grondig is geanalyseerd en de mogelijkheden en knelpunten geïdentificeerd zijn, wordt de ideale workflow in kaart gebracht. Of anders gezegd: we stellen een plan van aanpak op waarin we de verschillende stappen van jouw digitale project uittekenen.

Wide image of roadmap

“All you need is the plan, the roadmap, and the courage to press on to your destination.”

EARL NIGHTINGALE

De uitvoering van jouw project van A tot Z

Om een goede uitvoering van jouw online project te garanderen, benaderen we alles gestructureerd. Zo stellen we onze roadmaps traditioneel op via ons discover - define - create - grow - model. Tijdens de define-fase definiëren we de scope en de complexiteit van je project en maken we een schatting hoeveel tijd het in beslag zal nemen. Aan de hand daarvan creëren we een planning. Ook voor het budget wordt een inschatting gemaakt voor jouw digitaal project. Daarna gaat je project in uitvoering en werken we ook daar gestructureerd! De architectuur van je nieuwe website of mobiele applicatie wordt vastgelegd en als deze voldoet aan de verwachtingen wordt het startschot voor de ontwikkeling en de implementatie gegeven. De digitale strategie, de wireframes en het design worden omgezet in een goed werkende website of applicatie.

Daar stopt het verhaal niet voor ons, integendeel! Ook na de lancering bieden we je in de grow-fase de nodige marketingondersteuning. Bovendien volgen we via Google Analytics de voortgang van je digitaal project op de voet. Zo kunnen we de key performance indicators - of kortweg KPI’s - die voor jou belangrijk zijn nauwgezet bijhouden en bijsturen waar nodig.

 

Open en transparante communicatie

We wensen de beste resultaten te realiseren, daarom hechten we tijdens het volledige proces veel belang aan transparante communicatie. Transparante communicatie tussen onze developers, designers en marketeers..., maar ook met jou als klant.

Op zoek naar een digitale partner die jouw project vorm geeft
van A tot Z? Conctacteer ons!
Samen bespreken we de mogelijkheden!

Van idee tot product

Heeft u reeds een brilliant idee of bent u benieuwd naar onze digitale mogelijkheden en expertise?

background_gradient_contact